Co-financieringen

Aankoop- & financiële opties op Residence de Eese
 
A. Koopoptie:
U huurt een chalet voor langere periode en u heeft vrijblijvend de optie om te kunnen kopen tegen een vooraf vastgestelde waarde en iedere maand dalende koopprijs, deze wordt in een overzicht vastgelegd; (lange termijnhuur met koopoptie, let op:
De huurprijs is wat hoger dan verhuur zonder deze optie maar u profiteert van de zeer interesante koopoptie!
Uniek: U heeft geen enkele verplichting tot aankoop!

 
B.  Koop met afbetaling - renteloos: 
U koopt een chalet en betaalt 50% direct en de overige 50% in 36 maanden. (rentevrij);
 
C.  Koop met afbetaling tot max 10 jaar:
U koopt een chalet en betaalt een bedrag als aanbetaling (men krijgt deze aanbetaling in principe niet terug - bij een nieuwe chalet bedraagt de aanbetaling tenminste 21% i.v.b. BTW afdracht, die door park ook niet meer terug te vorderen  is omdat het een verkoop aan een consument betreft). Het resterende deel van de koopsom mag over 3 tot max 10 jaar worden verdeeld, rente plm 3,15%;
 
Een aankoop voor beleggingsdoeleinden, zie de voornoemde opties en de hierna aangegeven mogenlijkheden:
 
Koop, BTW terug via K.O.R. regeling en hoogseizoen verhuur:
U kunt gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld vijf jaar) een vaste opbrengst van het park krijgen voor verhuur in het hoogseizoen – Voorbeeld 10 weken x € 450,- x 5 jaar = € 22.500,--incl. BTW, deze kunt u direct inhouden op de koopsom
Voorbeeld: u koopt een chalet tegen € 60.000,-- plus 21% BTW = € 72.600,--,
1. u voldoet de helft (€ 36.300,--,)
2. De BTW ad € 12.600,-- vraagt u direct terug doormiddel van gebruikmaking van de KOR regeling*
3. Nu is er nog slechts (36.300,- minus BTW a 12.600,- = 23.700,-- restschuld over.  “
4. U verkoopt 11 weken netto huuropbrengst over een periode van 5 jaar aan Parc tegen 23.700,- en uw chalet is geheel betaald!!
(*Bron: Belastingdienst: komt er kort op neer dat men 21% BTW terug vraagt en de 6% BTW afdracht over de verhuur zelfs niet hoeft te voldoen als deze 6% btw som onder de € 1.880,-- blijft = derhalve tot € 31.334,-- verhuuromzet – met een of twee chalets is hierbij geen risico.)
 
Chalet aankoop door belegger i.c.m. participatie door park:
U koopt een chalet (luxe chalet) en betaalt geen kavelhuur maar u deelt de netto opbrengst van de chaletverhuur 50/50 met het park). U heeft hierbij geen risico dat er bij leegstand toch kosten van kavelhuur, vastrecht en onderhoud in rekening worden gebracht, (dit is een prima motivatie).
Gebruikt u dit chalet zelf? dan wordt dit gebruik gerekend alsof u een normale gebruiker zou zijn (let-op: 50% is uiteraard weer voor u!).